Znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki ochrony przeciwpożarowej.

Znaki ochrony przeciwpożarowej to bardzo ważne oznaczenia, których należy bezwarunkowo przestrzegać. Odpowiednie użycie piktogramów ochrony ppoż na obiektach, daje możliwość przeprowadzenia błyskawicznej strażackiej interwencji, która może być na wagę życia.

Warto również samemu orientować się co znaczą podstawowe znaki ochrony przeciwpożarowej, aby w razie zagrożenia wiedzieć co robić.
W poniższym zestawieniu znalazły się te najbardziej popularne oznaczenia:

Telefon do użycia w staine zagrożeniaTelefon bezpieczeństwa
Telefon do użycia w staine zagrożenia (telefon bezpieczeństwa)
Alarmowy sygnalizator akustyczny
Alarmowy sygnalizator akustyczny
Uruchamianie ręczne
Uruchamianie ręczne
Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
Niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe
Materiały utleniające
Materiały utleniające
Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
Niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne
Drabina wewnętrzna
Drabina wewnętrzna
Hydrant wewnętrznyHydrant wewnętrzny
Hydrant wewnętrzny
GaśnicaGaśnica
Gaśnica
Zestaw sprzętu pożarowego
Zestaw sprzętu pożarowego
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego lub urządzenia ostrzegawczego
Sprzęt przeciwpożarowy
Sprzęt przeciwpożarowy
Przycisk alarmowy
Przycisk alarmowy
Drabina pożarowa
Drabina pożarowa
Drzwi przeciwpożarowe zamykać, kierunek drogi ewakuacyjnej w lewoDrzwi przeciwpożarowe zamykać, kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo
Drzwi przeciwpożarowe zamykać, kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo i w prawo
Kierunek drogi w lewoKierunek drogi w prawo
Kierunek drogi w lewo i w prawo
Hydrant zewnętrzny
Hydrant zewnętrzny
Nie zastawiać
Nie zastawiać
Zakaz używania otwartego ognia - palenie zabronione
Zakaz używania otwartego ognia – palenie zabronione
Palenie tytoniu zabronione
Palenie tytoniu zabronione
Zakaz gaszenia wodą
Zakaz gaszenia wodą

 

Oprócz symboli, wśród znaków ochrony ppoż znajdują się również takie, na których znajdują się już gotowe opisy:

Syrena pożarowa
Syrena pożarowa
Przeciwpożarowy zbiornik wodny
Przeciwpożarowy zbiornik wodny
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu