Znaki BHP zakazu

Znaki BHP zakazu.

Ogólny znak zakazu
Ogólny znak zakazu
Zakaz przejścia
Zakaz przejścia
Zakaz picia wody
Zakaz picia wody
Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
Zakaz wstępu ze zwierzętami
Zakaz wstępu ze zwierzętami
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Zakaz używania drabiny
Zakaz używania drabiny
Zakaz uruchamiania maszyny
Zakaz uruchamiania maszyny
Nie dotykaćNie dotykać
Nie dotykać
Zakaz jazdy na urządzeniach transportowychZakaz jazdy na urządzeniach transportowychZakaz jazdy na urządzeniach transportowych
Zakaz jazdy na urządzeniach transportowych
Zakaz przebywania pod ciężaremZakaz przebywania pod ciężarem
Zakaz przebywania pod ciężarem
Zakaz smarowania urządzeń w ruchuZakaz smarowania urządzeń w ruchu
Zakaz smarowania urządzeń w ruchu
Nie załączać urządzeń elektrycznych
Nie załączać urządzeń elektrycznych
Nie zostawiać włączonych silników spalinowych
Nie zostawiać włączonych silników spalinowych
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie
Zakaz używania obuwia na wysokim obcasie
Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym
Zakaz wejścia w obuwiu zewnętrznym
Zakaz spożywania posiłków
Zakaz spożywania posiłków
Zakaz posiadania przedmiotów metalowych
Zakaz posiadania przedmiotów metalowych
Zakaz przebywania z rozrusznikiem serca
Zakaz przebywania z rozrusznikiem serca
Zakaz noszenia broni
Zakaz noszenia broni
Nie dotykać gorąca powierzchnia
Nie dotykać gorąca powierzchnia
Zakaz fotografowania
Zakaz fotografowania
Zakaz używania telefonów komórkowych
Zakaz używania telefonów komórkowych
Zakaz wyrzucania niedopałków do kosza

Zakaz wrzucania niedopałków do kosza

Zakaz wysypywania
Zakaz wysypywania
Zakaz podnoszenia wózkiem
Zakaz podnoszenia wózkiem
Zakaz wjazdu na rowerze
Zakaz wjazdu na rowerze
Zakaz deptania
Zakaz deptania
Zakaz wychodzenia na regały
Zakaz wychodzenia na regały
Nie dotykać
Nie dotykać
Nie zdejmować osłon podczas pracy urządzenia
Nie zdejmować osłon podczas pracy urządzenia
Oszczędzaj wodę
Oszczędzaj wodę
Ruchome części maszyny
Ruchome części maszyny
Zakaz naprawiania urządzeń w ruchu
Zakaz naprawiania urządzeń w ruchu
Nie dotykać, urządzenie pod napięciem
Nie dotykać, urządzenie pod napięciem
Zakaz filmowania
Zakaz filmowania
Zakaz kąpieli
Zakaz kąpieli
Zakaz noszenie biżuterii
Zakaz noszenie biżuterii
Zakaz pozostawiania bez opieki dzieci poniżej 12 lat
Zakaz pozostawiania bez opieki dzieci poniżej 12 lat
Zakaz przebywania pod ciężarem
Zakaz przebywania pod ciężarem
Zakaz skakania do wody
Zakaz skakania do wody
Zakaz spożywania alkoholu
Zakaz spożywania alkoholu
Zakaz używania szkła
Zakaz używania szkła
Zakaz wchodzenia z lodami
Zakaz wchodzenia z lodami
Zakaz wstępu z metalowymi implantami
Zakaz wstępu z metalowymi implantami
Zakaz wstępu z metalowymi przedmiotami
Zakaz wstępu z metalowymi przedmiotami
Zakaz wylewania olejów, rozpuszczalników i substancji żrących
Zakaz wylewania olejów, rozpuszczalników i substancji żrących
Zakaz używania narzędzi
Zakaz używania narzędzi
Zakaz wchodzenia z wózków
Zakaz wchodzenia z wózków