Znaki BHP ostrzegawcze

Znaki BHP ostrzegawcze.

Ogólny znak ostrzegawczy
Ogólny znak ostrzegawczy
Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi
Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi
Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym
Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymiOstrzeżenie przed substancjami żrącymi
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem)
Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym
Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym
Uwaga zły pies
Uwaga zły pies
Ostrzeżenie przed kruchym dachem
Ostrzeżenie przed kruchym dachem
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem urazu głowy
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem urazu głowy
Uwaga ograniczenie wysokości
Uwaga ograniczenie wysokości
Niebezpieczeństwo potknięcia się
Niebezpieczeństwo potknięcia się
Ostrzeżenie przed sliską powierzchnią
Ostrzeżenie przed śliską powierzchnią
Ostrzeżenie przed upadkiem
Ostrzeżenie przed upadkiem
Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym
Ostrzeżenie przed niską temperaturą
Ostrzeżenie przed niską temperaturą
Promieniowanie niejonizujące
Promieniowanie niejonizujące
Substancja szkodliwa lub drażniąca
Substancja szkodliwa lub drażniąca
Prace na wysokości, ostrzeżenie przed spadającymi przedmiotami
Prace na wysokości, ostrzeżenie przed spadającymi przedmiotami
Ostrzeżenie przed silnym hałasem
Ostrzeżenie przed silnym hałasem
Ostrzeżenie butle z gazem
Ostrzeżenie butle z gazem
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
Ostrzeżenie przed zgnieceniem bocznym
Uruchamia się automatycznie
Uruchamia się automatycznie
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obcięcia palców
Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
Ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się
Niebezpieczeństwo przed atmosferą wybuchową
Niebezpieczeństwo przed atmosferą wybuchową
Zagrożenie biologiczne
Zagrożenie biologiczne
Uwaga niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
Uwaga niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni
Uwaga wirujące elementyUwaga wirujące elementy
Uwaga wirujące elementy
Uwaga hałas
Uwaga hałas
Uwaga ruchome elementyUwaga ruchome elementy
Uwaga ruchome elementy
Uwaga próżnia
Uwaga próżnia
Uwaga mocne światło
Uwaga mocne światło
Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami
Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami
Ostrzeżenie przed niskimi temperaturami