Urządzenia do wyciskania soku

Urządzenia do wyciskania soku

Do wyciskania soku z owoców i warzyw służą prasy śrubowe, hydrauliczne, pneumatyczne, ślimakowe oraz tzw. sokowirówki.

Rysunek. Schemat prasy ślimakowej (śrubowej) do wyciskania soków.

Prasa ślimakowa stosowana do wyciskania soków (rysunek) jest wyposażona w komorę roboczą 1 w kształcie cylindra lub w kształcie wydrążonego stożka. Dolna część komory roboczej odgrywa rolę sita o drobnych otworach. Surowiec jest ładowany przez lej zasypowy 2. Lej wyładowczy 3 służy do odprowadzania soku, a rynna spustowa 4 — do odprowadzania wytłoków. Elementem roboczym jest wałek ślimakowy 5 o zmniejszającym się skoku i stałej średnicy — w przypadku prasy cylindrycznej — oraz o stałym skoku i zmniejszającej się średnicy — w przypadku prasy stożkowej. Wałek ślimaka 6 jest napędzany przez silnik elektryczny za pośrednictwem przekładni. Urządzenia tego typu mogą pracować samodzielnie lub jako przystawki do maszyn uniwersalnych.

Produkowane w Polsce sokowirówki stanowią wyposażenie robotów przeznaczonych do gospodarstwa domowego.