Oczyszczanie ziemniaków metodą parową i płomieniową

Oczyszczanie ziemniaków metodą parową i płomieniową.

Oczyszczanie ziemniaków metodą parową polega na poddaniu ich krótkotrwałemu działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Powoduje to powierzchniowe ugotowanie oraz zmiękczenie i rozluźnienie tkanki. Urządzenia do obierania parą wodną …

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym.

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym są częścią składową linii technologicznych centralnych przygotowalni ziemniaków i warzyw.

Rysunek. Schemat linii obierania ziemniaków i warzyw w centralnej przygotowalni.

Oczyszczone i zabezpieczone przed pociemnieniem (0,8% …