Przedsiębiorstwo gastronomiczne

W przemyśle gastronomicznym podstawową jednostką gospodarczą jest przedsiębiorstwo gastronomiczne. Zadaniem przedsiębiorstwa gastronomicznego jest produkcja, sprzedaż wyrobów kulinarnych i innych artykułów spożywczych oraz świadczenie usług konsumentom.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorstwa gastronomiczne dzieli się