Maszyny i urządzenia do rozdrabniania surowców i produktów żywnościowych

Maszyny i urządzenia do rozdrabniania surowców i produktów żywnościowych.

Operacje mechaniczne rozdrabniania są kolejnym, po myciu i czyszczeniu, etapem obróbki surowców i produktów żywnościowych. Wśród tych operacji jako podstawowe należy wymienić: krajanie, szarpanie, rozcieranie, gniecenie, …

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym.

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym są częścią składową linii technologicznych centralnych przygotowalni ziemniaków i warzyw.

Rysunek. Schemat linii obierania ziemniaków i warzyw w centralnej przygotowalni.

Oczyszczone i zabezpieczone przed pociemnieniem (0,8% …

Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej surowców i produktów żywnościowych

Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej surowców i produktów żywnościowych.

Surowce żywnościowe, jak np. ziemniaki, warzywa, owoce, mięso, ryby, a także niektóre produkty, np. pieczywo, wędliny, sery, podlegają różnego rodzaju procesom technologicznym, zanim trafią na stół konsumenta jako gotowe danie. …