Opakowania szklane do żywności

Opakowania szklane do żywności.

Opakowania szklane mają wiele zalet: są higieniczne, przezroczyste, nie przepuszczają gazów i cieczy, są odporne chemicznie, nienasiąkliwe i nie wydzielają zapachów. Wady opakowań szklanych stanowią: duża masa i mała odporność mechaniczna. …

Ceramika i szkło w gastronomii

Ceramika i szkło w gastronomii.

Ceramikę i szkło zalicza się do materiałów niemetalowych nieorganicznych. Surowcami do produkcji ceramiki są: glina jako surowiec podstawowy, krzemionka (SiO2 — piasek, kwarc), skaleń, barwniki (tlenki metali). Do wykończania wyrobów ceramicznych stosuje się szkliwa (polewy). …