Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa

Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa.

Do najbardziej rozpowszechnionych urządzeń rozdrabniających mięso surowe i gotowane, słoninę oraz ryby należą maszyny zwane popularnie wilkami (rysunek).

Rysunek. Maszyna MUM-10 do mielenia mięsa produkcji Nakielskich Zakładów Mechanicznych i …