Maszyny i urządzenia do sortowania ziemniaków i warzyw

Maszyny i urządzenia do sortowania ziemniaków i warzyw.

Obróbka wstępna ziemniaków i warzyw obejmuje następujące operacje: sortowanie, mycie, oczyszczanie i rozdrabnianie.

Sortowanie polega na rozdzielaniu surowców roślinnych wg wielkości w różnego rodzaju sortownikach. W gastronomii …