Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa

Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa.

Do najbardziej rozpowszechnionych urządzeń rozdrabniających mięso surowe i gotowane, słoninę oraz ryby należą maszyny zwane popularnie wilkami (rysunek).

Rysunek. Maszyna MUM-10 do mielenia mięsa produkcji Nakielskich Zakładów Mechanicznych i …

Maszyny i urządzenia do rozdrabniania surowców i produktów żywnościowych

Maszyny i urządzenia do rozdrabniania surowców i produktów żywnościowych.

Operacje mechaniczne rozdrabniania są kolejnym, po myciu i czyszczeniu, etapem obróbki surowców i produktów żywnościowych. Wśród tych operacji jako podstawowe należy wymienić: krajanie, szarpanie, rozcieranie, gniecenie, mielenie, łupanie i przecieranie.

Do …