Ceramika i szkło w gastronomii

Ceramika i szkło w gastronomii.

Ceramikę i szkło zalicza się do materiałów niemetalowych nieorganicznych. Surowcami do produkcji ceramiki są: glina jako surowiec podstawowy, krzemionka (SiO2 — piasek, kwarc), skaleń, barwniki (tlenki metali). Do wykończania wyrobów …