Oczyszczanie ziemniaków metodą parową i płomieniową

Oczyszczanie ziemniaków metodą parową i płomieniową.

Oczyszczanie ziemniaków metodą parową polega na poddaniu ich krótkotrwałemu działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Powoduje to powierzchniowe ugotowanie oraz zmiękczenie i rozluźnienie tkanki. Urządzenia do obierania parą wodną …