Kugghjul

Kugghjul.

Kugghjul är enheter, vars uppgift oftast är att minska arbetsmaskinens rotationshastighet i förhållande till drivmotoraxelns höga hastighet. I varje transmission särskiljer vi drivelement - aktiva och drivna - passiva. Element napędzający