Keramik och glas i gastronomi

Keramik och glas i gastronomi.

Keramik och glas klassificeras som icke-metalliska oorganiska material. Råvarorna för tillverkning av keramik är: lera som grundråvara, kiseldioxid (SiO2 - sand, kvarts), fältspat, färgämnen (metalloxider). Do wykończania wyrobów