Plast i gastronomi

Plast i gastronomi.

Uppdelning av plast. Enligt ansökningarna delas plaster in i:

• byggplaster - för tillverkning av bruksföremål,

• beläggningsmaterial - för permanent beläggning av färdiga metallprodukter, trä etc.. …