Maskiner för att mala och lossa kött

Maskiner för att mala och lossa kött.

För de vanligaste malnings- och malanordningarna för rått och tillagat kött, ister och fiskar är maskiner som populärt kallas vargar (teckning).

Teckning. Maszyna MUM-10 do mielenia mięsa produkcji Nakielskich Zakładów Mechanicznych i