Sprzęgła

Sprzęgła.

Sprzęgła służą do łączenia wałów w celu przeniesienia ruchu obrotowego z jednego wału na drugi. Umożliwiają one uruchamianie i zatrzymywanie maszyny roboczej przy pracującym silniku. Gdy nie zachodzi potrzeba zmiany prędkości obrotowej maszyny roboczej w stosunku do prędkości obrotowej silnika, sprzęgło jest zbędne; wtedy maszyna robocza i silnik są osadzone na wspólnym wale. Gdy odległość między silnikiem a maszyną jest duża i w związku z tym nie można użyć wału jednolitego, do łączenia jego odcinków służą sprzęgła stałe.

Sprzęgła stałe
Sprzęgła stałe

Sprzęgła stałe (nierozłączne): a) tulejowe, b) tarczowe, c) sprzęgło podatne skórzane palcowe.

W maszynach, w których istnieje potrzeba okresowego odłączenia pewnych części wału, tak aby nie przenosiły ruchu, np. wałek zdzieraka w maszynie do wyrobu lodów jadalnych, stosujemy sprzęgła włączalne (rozłączne), najczęściej sprzęgło tarczowe płaskie, tarczowe stożkowe lub wielopłytkowe.

Sprzęgła rozłączne cierne
Sprzęgła rozłączne cierne

Sprzęgła rozłączne cierne: a) tarczowe płaskie, b) tarczowe stożkowe, c) wielopłytkowe.

Do sprzęgieł rozłącznych zalicza się również sprzęgła kłowe, sprzęgła elektromagnetyczne oraz sprzęgła przegubowe.

Sprzęgło kłowe
Sprzęgło kłowe

Sprzęgło kłowe: a) części sprzęgła, b) sprzęgło w stanie włączonym.

sprzęgła elektromagnetyczne
sprzęgła elektromagnetyczne

Sprzęgła elektromagnetyczne umożliwiają stopniowe łagodne sprzęganie wałów dzięki stopniowemu zwiększaniu prądu doprowadzanego do uzwojenia elektromagnesu.

Sprzęgła przegubowe umożliwiają łączenie wałów, których osie tworzą ze sobą pewien określony kąt. W maszynach przemysłu spożywczego są spotykane również sprzęgła cierne włączane za pomocą sprężonego powietrza (pneumatyczne) lub cieczy (hydrauliczne).