Stroje a zariadenia na mletie surovín a potravinárskych výrobkov

Stroje a zariadenia na mletie surovín a potravinárskych výrobkov.

Ďalším krokom sú mechanické brúsenie, po umytí a vyčistení, etapa spracovania surovín a potravinárskych výrobkov. Medzi týmito operáciami treba spomenúť ako základné: krajanie, trhanie, trenie, záhyb, …