Ozubené kolesá

Ozubené kolesá.

Ozubené kolesá sú zariadenia, ktorého úlohou je najčastejšie znižovať otáčky pracovného stroja v pomere k vysokým otáčkam hriadeľa hnacieho motora. V každej prevodovke rozlišujeme jazdné prvky – aktívne a hnané – pasívne. Element napędzający