Stravovací podnik

V pohostinstve je hlavnou ekonomickou jednotkou stravovací podnik. Úlohou stravovacieho podniku je výroba, predaj kulinárskych výrobkov a iných potravinárskych výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorstwa gastronomiczne dzieli się