Stroje a zariadenia na čistenie zemiakov a zeleniny

Stroje a zariadenia na čistenie zemiakov a zeleniny.

Čistenie zemiakov a zeleniny spočíva v odstránení vonkajších častí epidermis mechanickými prostriedkami, chemické alebo tepelné.

Mechanické škrabky. Všetky periodicky prevádzkované mechanické škrabky na čistenie zemiakov a zeleniny pracujú podľa rovnakých princípov. …