Drevo v kuchyni

Drevo v kuchyni.

Technická užitočnosť dreva je určená jeho chemickými vlastnosťami, fyzikálne a mechanické. Patriť k nim: stručnosť, hustota, vlhkosť, tvrdosť, odolnosť, štiepenie. Kvôli tvrdosti sa drevo delí na: veľmi jemný (topoľ, smrekovec, …