Pytania i ćwiczenia z gastronomii

Pytania i ćwiczenia z gastronomii:

1. Nagrzewaj kolejno próbki różnych tworzyw sztucznych do temperatury 70°C. Podziel próbki na dwie grupy: termoplastyczne i termoutwardzalne. Podaj ich nazwy handlowe.

2. Z jakich metali są najczęściej wyrabiane naczynia, drobny sprzęt i narzędzia kuchenne? Jakie są zalety tych metali?

3. Jakie własności mechaniczne, chemiczne i technologiczne drewna decydują o jego szerokim zastosowaniu w produkcji stołów, beczek, tłuczków i innego drobnego sprzętu gastronomicznego?

4. Jakie są zasady konserwacji sprzętu gastronomicznego w odniesieniu do różnych materiałów konstrukcyjnych?

5. Jakich materiałów używa się w produkcji opakowań?

6. Jakim warunkom powinny odpowiadać opakowania materiałów żywnościowych?

7. Zastanów się nad możliwościami prowadzenia oszczędniejszej gospodarki opakowaniami. Jaki wpływ miałaby taka gospodarka na czystość środowiska?