Pojęcia maszyny i napędu

Pojęcia maszyny i napędu.

Maszyny dzieli się na: maszyny robocze i silniki. Maszyną roboczą nazywamy urządzenie służące do wykonania określonej pracy, np.: mieszarka do ciast, maszyna do rozdrabniania mięsa itp. Cechą charakterystyczną maszyn jest niezdolność do samodzielnego wykonywania pracy. Każda bowiem maszyna robocza musi być napędzana, czyli trzeba doprowadzić do niej energię z zewnątrz. Do tego właśnie celu służą silniki.

Napęd składa się z silnika oraz z przekładni pośredniczących w przenoszeniu ruchu (mocy) od silnika do maszyny roboczej.

Napęd elektryczny uniwersalnej maszyny gastronomicznej
Napęd elektryczny uniwersalnej maszyny gastronomicznej

Na rysunku przedstawiono typowy napęd elektryczny, stosowany z reguły w maszynach gastronomicznych.