Opakowania szklane do żywności

Opakowania szklane do żywności.

Opakowania szklane mają wiele zalet: są higieniczne, przezroczyste, nie przepuszczają gazów i cieczy, są odporne chemicznie, nienasiąkliwe i nie wydzielają zapachów. Wady opakowań szklanych stanowią: duża masa i mała odporność mechaniczna. Szkło opakowań powinno być optycznie jednorodne bez śladów odprysków i pęcherzy otwartych, a także nie powinno zawierać nie stopionych ziaren piasku i innych zanieczyszczeń, wpływających na jego wytrzymałość mechaniczną i termiczną.

Barwione szkło zabezpiecza zawartość przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i nadaje opakowaniu estetyczny wygląd.

Do opakowań szklanych zalicza się słoje, butelki, balony, fiolki itp. Słoje szklane są opakowaniami jednostkowymi o pojemności najczęściej 0,1 – 1 kg. Mają one zwykle przekrój poprzeczny okrągły, niekiedy wieloboczny lub eliptyczny. W przemyśle spożywczym i gastronomii istotny jest typ zamknięcia tych opakowań, ponieważ w wiciu przypadkach stosuje się je do konserw apertyzowanych. Najczęściej zamyka się słoje wieczkiem blaszanym (stalowym lub aluminiowym) z odpowiednią uszczelką, zwykle na stałe połączoną z wieczkiem, a niekiedy z paskiem dociskającym wieczko. Zamykanie polega na dokręcaniu lub dociskaniu wieczka. Stosowane w przemyśle krajowym zamknięcia umożliwiają zamykanie opakowania pod zmniejszonym ciśnieniem. Zamknięcia do słoi typu Twist Off umożliwiają mechaniczne zamykanie pod zmniejszonym ciśnieniem oraz otwieranie bez używania specjalnych otwieraczy. Zaletą słojów jest możliwość wielokrotnego ich użycia. Wadą jest duża masa, co podraża koszty transportu. Słoje szklane stosuje się do różnego rodzaju konserw, marynat, miodu, dżemów itp.

Butelki szklane są wykonywane ze szkła bezbarwnego, półbiałego, brązowego lub zielonego. Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się butelki: do spirytusu i wódek czystych, do wódek gatunkowych i likierów, do piwa, do win musujących i niemusujących, do wód mineralnych i napojów gazowanych, do soków i produktów konserwowanych, do mleka, do produktów mlecznych, do olejów itp. Pojemność butelek wynosi najczęściej 0,25 – 1  litra. Kształt i wymiary butelek oraz jakość szkła przeznaczonego do ich wyrobu, a także jakość gotowych butelek, jak np. ich masa jednostkowa, wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne butelek do napojów gazowanych i musujących, określają odpowiednie normy. Balony szklane są to naczynia o pojemności 5 -25 litra zamykane korkami lub kapturkami gumowymi. Przechowuje się je w koszach wiklinowych lub w stojakach drewnianych. Balony stosuje się do magazynowania i transportu moszczów utrwalonych przez pasteryzację, kwasu octowego, przecierów, kondensatów substancji aromatycznych itp.