Obieraczka OZP-40 do ziemniaków i warzyw

Obieraczka OZP-40 do ziemniaków i warzyw.

Obieraczka OZP-40 do ziemniaków i warzyw z płuczką nie wymaga oddzielnego stanowiska pracy do płukania ziemniaków i warzyw, gdyż obie te czynności są wykonywane przez jedną maszynę. Schemat obieraczki z płuczką (płuczko-obieraczki) przedstawia rysunek.

Rysunek. Obieraczka OZP-40 z płuczką: a) widok, b) schemat.

Maszyna składa się z następujących zespołów: zbiornika płuczki 1, talerza płuczki 2, zespołu podnoszenia 3, ułożyskowania talerza płuczki 4, zbiornika obieraczki 5, talerza obieraczki 6, ułożyskowania talerza obieraczki 7, przekładni pasowo-klinowej 8, drzwiczek i spustu 9 oraz silnika napędowego elektrycznego trójfazowego 10.

Płuczko-obieraczka jest osadzona na żeliwnej podstawie obudowanej blaszaną osłoną i nakryta pokrywą. W pokrywie znajduje się wtryskiwacz wody 11, do którego jest umocowany wąż gumowy, doprowadzający wodę. Wewnątrz znajdują się aluminiowe komory robocze płuczki 1 i obieraczki 5 połączone pomostem. Komora robocza i talerz płuczki są gładkie, natomiast komora obieraczki wraz z talerzem i drzwiczkami są wyłożone wymiennymi segmentami z blachy, pokrytymi materiałem ściernym.

Płuczko-obieraczkę instaluje się w przygotowalni warzyw w pobliżu gniazda wtykowego i zaworu z bieżącą wodą, nad kratką ściekową. Maszynę należy ustawić pionowo, gdyż zapewnia to właściwą pracę wałów i łożysk tocznych, oraz uziemić albo zerować w zależności od przyjętego systemu w całym zakładzie.

Po włączeniu dopływu wody i uruchomieniu silnika napędzającego jednocześnie talerze płuczki i obieraczki do zbiornika płuczki zsypuje się jednorazowy wsad posortowanych ziemniaków. Po dostatecznym wypłukaniu ziemniaki przesypuje się do zbiornika obieraczki, naciskając powoli pedał dźwigni płuczki, co powoduje podnoszenie talerza osadzonego na wałku. W czasie przesypywania talerz płuczki znajduje się w górnym położeniu, zachowując jednocześnie ruch obrotowy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu połączenia wpustowego przesuwnego przedstawionego na rysunku.

Rysunek. Ułożyskowanie wałka płuczki: 1 — wałek płuczki, 2 — tuleja wałka, 3 — tuleja płuczki, 4 — koło pasowe, 5 — zderzak, 6 — wpust, 7 — smarownica kapturowa, 8 — łożysko kulkowe.

Dzięki takiej konstrukcji nacisk dźwigni umożliwia poosiowe przesuwanie się wału względem obracającego się koła napędowego pasowego. Po przesypaniu zsypuje się do płuczki następny wsad. Jednocześnie z płukaniem ziemniaków następuje czyszczenie poprzedniego wsadu. Ziemniaki zsypuje się do naczynia podstawionego pod rynnę spustową. Wszystkie te czynności są wykonywane bez wyłączania silnika. Praca płuczko-obieraczki jest ciągła.

Moc silnika płuczko-obieraczki OZP-40 wynosi 600 W, wydajność 200 kg/h, zużycie wody — 12 dm³/min.