Obieraczka OZ-40 do ziemniaków i warzyw

Obieraczka OZ-40 do ziemniaków i warzyw.

Obieraczka OZ-40 do ziemniaków i warzyw różni się od obieraczki OZ-4 wymiarami i konstrukcją talerza ocierającego. Moc silnika wynosi 600 W, wydajność — 200 kg/h, zużycie wody 8 – 10 l/min, jednorazowy wsad — 15 kg.

Obowiązkiem pracownika obsługującego obieraczkę jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i konserwacji maszyny i pełne przestrzeganie zawartych w niej wskazówek oraz zaleceń.

Kolejność czynności w czasie obsługi obieraczek jest następująca:

1. Zamknięcie i umocowanie drzwiczek wylotowych.
2. Włączenie dopływu wody.
3. Włączenie silnika przez przekręcenie włącznika do pozycji WŁ; nie należy włączać silnika po nasypaniu warzyw do obieraczki, gdyż grozi to jego zniszczeniem.
4. Wsypanie warzyw (do 2/3 pojemności cylindra).
5. Odwirowanie warzyw przez 2-3 min lub do momentu, gdy będą wystarczająco oczyszczone.
6. Zamknięcie dopływu wody i otwarcie drzwiczek wylotowych. Siła odśrodkowa powoduje automatyczne odprowadzenie ziemniaków przez lej zsypowy; należy zwrócić uwagę, aby obrane warzywa nie spadały na podłogę, lecz do pojemnika.
7. Wyłączenie silnika.

Rysunek. Obieraczka OZ-40 do ziemniaków i warzyw.

Po każdym ukończeniu obierania warzyw należy uruchomić maszynę na 5 minut, przepuszczając dużą ilość wody, aby dobrze oczyścić otwory spustowe. Maszyna powinna być zawsze czysta zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Co tydzień należy wyjąć tarczę i oczyścić dno korpusu oraz sprawdzić, czy lej spustowy wody i obierzyn nie jest zatkany, a także oczyścić z obierzyn kratkę ściekową. Konserwacja obieraczek do warzyw polega na cotygodniowym dokręceniu smarowniczek i napełnianiu ich smarem, okresowym smarowaniu obudowy wału napędowego tarczy i osi drzwiczek oraz regulacji naciągu pasów klinowych.