Obieraczka OZ-4 do ziemniaków i warzyw

Obieraczka OZ-4 do ziemniaków i warzyw

Obieraczka OZ-4 do ziemniaków i warzyw składa się z następujących zespołów:
• kadłuba aluminiowego ze zbiornikiem 7,
• talerza 2 z ułożyskowaniem 5 i zespołem napędowym,
• segmentów wymiennych wyłożonych masą ścierną 3,
• silnika elektrycznego trójfazowego 4.

Rysunek. Obieraczka OZ-4 do ziemniaków i warzyw: a) widok, b) schemat.

Talerz jest umocowany na wałku w sposób umożliwiający jego łatwe montowanie. Wałek obieraczki jest ułożyskowany w łożysku ślizgowym umocowanym w tulei łożyskowej 5. Napęd z silnika elektrycznego jest przenoszony przez pas klinowy 7 na koło pasowe 8, osadzone na wałku obieraczki. Sposób zamocowania silnika umożliwia regulację naciągu pasa pokrętłem 9 umieszczonym obok wyłącznika elektrycznego 10, uruchamiającego i wyłączającego obieraczkę. Kierunek wirowania powinien być zgodny z ruchem wskazówek zegara. W pokrywie znajduje się króciec wtryskiwacza 6, do którego jest umocowany wąż gumowy, doprowadzający wodę. Maszynę OZ-4 ustawia się na stojaku o wysokości ok. 0,4 m. Moc silnika wynosi 250 W, zużycie wody — 5 l/min, jednorazowy wsad—4-6 kg, wydajność — 50-80 kg/h, a czas oczyszczania jednego wsadu — 1-2 minut.

Obieraczka powinna być ustawiona w pobliżu gniazda wtykowego trójfazowego 220/380 V, kranu z bieżącą wodą i kratki ściekowej o minimalnej średnicy 50 mm. Powinna być ponadto uziemiona lub zerowana.