Plast i gastronomi

Plast i gastronomi.

Inndeling av plast. I henhold til søknadene er plast delt inn i:

• konstruksjonsplast - for produksjon av bruksgjenstander,

• beleggmaterialer - for permanent belegg av ferdige metallprodukter, tre osv.. …