Keramikk og glass i gastronomi

Keramikk og glass i gastronomi.

Keramikk og glass er klassifisert som ikke-metalliske uorganiske materialer. Råvarene for produksjon av keramikk er: leire som basisråstoff, silika (SiO2 - sand, kvarts), feltspat, fargestoffer (metalloksider). Do wykończania wyrobów