Maszyny i urządzenia do sortowania ziemniaków i warzyw

Maszyny i urządzenia do sortowania ziemniaków i warzyw.

Obróbka wstępna ziemniaków i warzyw obejmuje następujące operacje: sortowanie, mycie, oczyszczanie i rozdrabnianie.

Sortowanie polega na rozdzielaniu surowców roślinnych wg wielkości w różnego rodzaju sortownikach. W gastronomii dotyczy ono głównie ziemniaków ze względu na ich duży udział ilościowy przy sporządzaniu posiłków. Ziemniaki powinno się sortować w czasie przekazywania ich do magazynu. Często jednak czynność tę wykonuje się podczas pobierania ich z magazynu do produkcji.

Do sortowania używa się sortowników ramowych i bębnowych.

Rysunek. Schemat sortownika ramowego: 1 — wsyp, 2 — sito o średnicy 8 cm, 3 — sito o średnicy 5 cm.

Sortownik ramowy (grawitacyjny), pokazany schematycznie na rysunku, jest stosowany najczęściej do sortowania ziemniaków podczas pobierania ich z magazynu. Sortownik ma sita o otworach 8 i 5 cm. Otrzymuje się z niego ziemniaki o średnicy powyżej 8 cm, 5-8 cm i poniżej 5 cm.

Sortownik bębnowy jest stosowany podczas przekazywania ziemniaków do magazynu. Podstawową częścią roboczą sortownika jest bęben składający się z trzech segmentów blaszanych lub wykonanych z siatki metalowej o średnicach otworów 4-5 cm, 5-6 cm i 6-8 cm.

Rysunek. Sortownik bębnowy: 1 — bęben, 2 — wsyp, 3 — zsyp, 4 konstrukcja nośna.

Od każdego segmentu odchodzi pochyły zsyp, którym ziemniaki spadają do podstawionych koszy. Na skutek ruchu obrotowego i pochylenia bębna (10-15° do poziomu) ziemniaki podawane rynną wsypową przesuwają się równomiernie do kolejnych jego segmentów, gdzie są rozdzielane do trzech zsypów. Przy obsłudze dwuosobowej wydajność sortownika wynosi 600-800 kg na godzinę.