Maszyny i urządzenia do rozdrabniania surowców i produktów żywnościowych

Przykładem takiego rozwiązania jest przystawka robocza uniwersalnej maszyny gastronomicznej HKU, produkcji niemieckiej).

Rysunek. Części składowe przystawki uniwersalnej maszyny gastronomicznej HKU produkcji niemieckiej z nieruchomymi cylindrami rozdrabniającymi.

Krajalnica MKJ-250.1 do warzyw produkcji polskiej jest stosowana do rozdrabniania surowych warzyw na plastry grubości 1,5,3 i 4,5 mm, frytki. 10 x 10 mm, wiórki 2,5 x 6 mm i 3 x 8 mm, kostki 8x8x10 mm i miazgę.

Rysunek. Krajalnica MKJ-250.1 do warzyw produkcji Nakielskich Zakładów Mechanicznych i Odlewni: a) widok, b) schemat.

Krajalnica jest zbudowana z następujących głównych zespołów:
• kadłuba wraz z silnikiem i reduktorem,
• wsypu,
• tarcz wymiennych.

Kadłub 1 jest wykonany z blachy nierdzewnej i pełni funkcję konstrukcji nośnej. Wewnątrz kadłuba jest umieszczony silnik elektryczny 2, reduktor, przekładnia zębata ze sprzęgłem palcowym 3 oraz instalacja elektryczna 4. Prędkość obrotowa silnika jest zmniejszana do 225 obr/min, gdyż z taką prędkością obracają się tarcze rozdrabniające 5. Wsyp 6 spełnia wiele ważnych funkcji, a mianowicie:
• umożliwia załadowanie dużej ilości warzyw przeznaczonych do pokrajania,
• zabezpiecza obsługę przed rozbryzgami,
• nadaje pokrajanym warzywom kierunek zsypywania,
• osłania obracające się tarcze.

Wsyp 6 nakłada się na pierścień ustalający w korpusie i mocuje dwiema śrubami. Okrągły otwór 7 w przedniej części wsypu służy do rozdrabniania owoców i warzyw o kształcie wydłużonym, np. bananów, ogórków. Do niego również wkłada się owoce i warzywa przeznaczone do rozdrobnienia na miazgę. Warzywa popycha się popychaczem 8. Maszyna ma wydajność 70-600 kg/h. Wszystkie elementy maszyny stykające się z rozdrabnianymi produktami są wykonane z materiałów nierdzewnych.

Obsługa maszyny obejmuje:

1. Prawidłowe nałożenie tarczy rozdrabniającej na wałek napędowy tak, aby wsyp umieszczony wewnątrz tulejki tarczy trafił w wycięcie na wałku. Po dosunięciu tarczy do oporu należy ją obrócić w kierunku przeciwnym kierunkowi ruchu wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu. Podczas zdejmowania tarczy czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

2. Założenie i dociśnięcie wsypu oraz założenie na wystające ucha 10 wsypu odchylonych śrub oczkowych 9 i dokręcenie pokrętła.

3. Podawanie do górnego otworu wsypu dokładnie umytych warzyw bez twardych ciał obcych.

4. Wyłączenie maszyny (wyłącznik w położeniu 0). Po zakończeniu rozdrabniania należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej, zdjąć wsyp i tarczę rozdrabniającą oraz dokładnie umyć i wytrzeć do sucha zabrudzone elementy maszyny, uważając przy tym na ostrza noży. Maszynę instaluje się w dobrze oświetlonych pomieszczeniach przygotowalni, na stole o sztywnej konstrukcji i wymiarach nie mniejszych niż 1000 x 1000 mm, blisko gniazda wtykowego trójfazowego 220/380 V oraz instalacji wodnej. Maszynę należy zerować lub uziemić.

Krajalnica MJ-6 do warzyw produkcji polskiej służy do rozdrabniania surowych warzyw na miazgę, różnego rodzaju kostki, plastry, paski itp. Jest przystosowana do ustawiania na stole lub zawieszania na ścianie i wyposażona w osiem wymiennych noży. Tarcze nożowe są napędzane silnikiem elektrycznym trójfazowym o mocy 600 W, przez cichobieżną przekładnię ślimakową. Prędkość obrotowa noży tnących wynosi 220 obr/min, wydajność 100-180 kg/h.

Rysunek. Maszyna MJ-6 do rozdrabniania warzyw produkcji Łódzkich Zakładów Metalowych.