Maszyny i urządzenia do oczyszczania ziemniaków i warzyw

Maszyny i urządzenia do oczyszczania ziemniaków i warzyw.

Oczyszczanie ziemniaków i warzyw polega na usuwaniu zewnętrznych części naskórka sposobem mechanicznym, chemicznym lub termicznym.

Obieraczki mechaniczne. Wszystkie obieraczki mechaniczne do oczyszczania ziemniaków i warzyw o działaniu okresowym pracują na podobnych zasadach. Podstawową częścią obieraczki jest pionowy cylinder, którego dno stanowi wirująca tarcza z pofałdowaną poziomą powierzchnią lub stożek ścięty. Ukształtowanie powierzchni tarczy wywołuje ruch warzyw w kierunku do ścian cylindra. Ściany cylindra oraz tarcza są wyłożone materiałem ściernym, najczęściej karborundem, który ściera skórkę z obieranych warzyw. Obierzyny są spłukiwane bieżącą wodą wypływającą z górnej części cylindra. Głębokość obierania zależy od czasu obierania całego wsadu, który dla większości warzyw wynosi ok. 3 minut. W maszynach ze stożkiem ściętym — ze względu na bardziej intensywny i równomierny ruch bulw — obieranie jest bardziej efektywne, a ilość odpadów mniejsza. Skuteczność oczyszczania zależy również od wielkości i kształtu bulw. Bulwy powinny być jednakowej wielkości, okrągłe, z małą liczbą zagłębień, tzw. oczek. Naskórek z oczek usuwa się ręcznie. Jest to czynność pracochłonna. Jeden pracownik 100 kg oczyszczonych mechanicznie bulw obiera ok. 2,5 godziny. Ilość odpadów w czasie obierania mechanicznego wynosi 25-30%, a w czasie obierania ręcznego 19-36%. Wadą obierania mechanicznego są większe straty witaminy C, związków białkowych i mineralnych oraz większe ciemnienie powierzchni ziemniaków.

Najbardziej popularne są trzy typy obieraczek do ziemniaków i warzyw o działaniu okresowym. Są one oznaczone symbolami OZ-4, OZ-40 oraz OC-1.