Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej surowców i produktów żywnościowych

Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej surowców i produktów żywnościowych.

Surowce żywnościowe, jak np. ziemniaki, warzywa, owoce, mięso, ryby, a także niektóre produkty, np. pieczywo, wędliny, sery, podlegają różnego rodzaju procesom technologicznym, zanim trafią na stół konsumenta jako gotowe danie. W gastronomii najczęściej stosuje się procesy mechaniczne i cieplne (niekiedy również procesy biotechniczne i fizykochemiczne).

Procesy mechaniczne obejmują kilka podstawowych (jednostkowych) operacji, które z kolei dzieli się na zabiegi, te zaś na czynności i ruchy robocze.

Do podstawowych operacji należą w gastronomii: mycie, sortowanie, kalibrowanie, przesiewanie, oczyszczanie, rozdrabnianie, filtrowanie, mieszanie ciał stałych i cieczy, dozowanie, porcjowanie i formowanie.

Omawiane maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej i cieplnej żywności, a także urządzenia chłodnicze i różnego rodzaju nowoczesne automaty, takie jak maszyna do formowania kotletów, pierożków itp., stanowią wyposażenie:

1. Małych i średnich zakładów gastronomicznych, stosujących surowce żywnościowe w zasadzie w ich naturalnej postaci i dokonujących pełnej obróbki technologicznej od surowców aż do gotowych dań.

2. Centralnych przygotowalni półproduktów, np. obranych ziemniaków i warzyw, mięsa porcjowanego, wyrobów garmażeryjnych, deserów itp.

3. Zakładów gastronomicznych przemysłowych zajmujących się centralną produkcją półproduktów i gotowych wyrobów kulinarnych przeznaczonych dla małych zakładów gastronomicznych zarówno otwartych, jak i zamkniętych (stołówek pracowniczych, internatów itp.).