Maszyny i urządzenia do mycia ziemniaków i warzyw

Maszyny i urządzenia do mycia ziemniaków i warzyw.

Ziemniaki i warzywa można myć ręcznie lub mechanicznie. Podczas mycia z powierzchni ziemniaków i warzyw usuwa się resztki ziemi i inne zanieczyszczenia, np. mikroflorę. Do mycia używa się wyłącznie czystej wody. Jakość mycia zależy od czasu płukania, stopnia zabrudzenia, od sposobu i krotności wymiany wody w płuczce.

Do mycia ręcznego stosuje się specjalne baseny, beczki lub wanny z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków do kanalizacji przez osadnik.

Do mycia mechanicznego służą różnego rodzaju płuczki z intensywnym natryskiem wody i mieszaniem ziemniaków lub warzyw i owoców. Schematy różnych typów płuczek przedstawiono na rysunku.

Rysunek. Zasada działania płuczki: a) łapowej, b) bębnowej, c) talerzowej, d) rolkowej, e) wibracyjnej.

Płuczki są stosowane dość powszechnie w przemyśle owocowo-warzywnym, chłodniczym (produkcja mrożonek), w centralnych przygotowalniach ziemniaków i warzyw oraz w średnich i dużych zakładach gastronomicznych.