Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa

Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa.

Do najbardziej rozpowszechnionych urządzeń rozdrabniających mięso surowe i gotowane, słoninę oraz ryby należą maszyny zwane popularnie wilkami (rysunek).

Rysunek. Maszyna MUM-10 do mielenia mięsa produkcji Nakielskich Zakładów Mechanicznych i Odlewni: a) widok, b) schemat.

W każdej maszynie do rozdrabniania mięsa można wyodrębnić następujące podstawowe zespoły:
• kadłub 1 wykonany z żeliwa, często łącznie z misą załadowczą 7, oraz popychacz 6,
• zespół napędowy wraz z układem sterującym(silnik elektryczny 8, przekładnie pasowe lub zębate 3 oraz wyłączniki),
• zespół podający mięso (ślimakowy podajnik 2, wykonany z żeliwa i stali, umieszczony w gardzieli wilka 4),
• zespół tnący (składający się z noży, siatek i pierścieni regulujących, wykonanych z wysokogatunkowej stali, dokręcony do tulei gardzieli nakrętką 5).

Elementami roboczymi maszyny do rozdrabniania mięsa są ruchome noże i nieruchome sita oraz pierścienie dystansowe (rysunek).

Rysunek. Elementy robocze maszyny do rozdrabniania mięsa (noże, sita i pierścienie dystansowe).

Noże są najczęściej czteroskrzydłowe (bywają również trzyskrzydłowe lub dwuskrzydłowe jednostronne albo dwustronne). Sita stosowane do rozdrabniania mają zazwyczaj okrągłe otwory o średnicy 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 24 mm. Do grubego rozdrabniania stosuje się nieruchome sita trzyotworowe z owalnymi otworami o skośnych, zaostrzonych i jednej strony ścianach, tzw. szarpacze (rozkrawacze). Obracające się noże o promieniście rozłożonych ostrzach umieszcza się między tarczami. Przylegają one ściśle do tarcz.

Działanie maszyny jest bardzo proste. Mięso dostarczane do misy załadowczej trafia na podajnik ślimakowy. Ślimak o malejącym skoku podaje mięso przez gardziel do zespołu tnącego. Pod ciśnieniem wywołanym przez podajnik ślimakowy mięso jest wtłaczane w otwory sitka, a noże odcinają kawałki odpowiadające średnicom jego otworów.

W zakładach gastronomicznych spotyka się również maszyny MUM-10.

Maszyna MUM-10 jest przeznaczona do mielenia wszelkich gatunków mięsa surowego i gotowanego. Może też napędzać przystawki do krajania wędlin, chleba, warzyw oraz do przecierania zup (patrz: uniwersalna maszyna gastronomiczna). Dodatkowe wyposażenie maszyny MUM-10 stanowią:
• komplet tarcz sitowych: nr 1 — z otworami owalnymi ukośnymi, nr 2 — z otworami o średnicy 12 mm, nr 3 — z otworami o średnicy 5 mm i nr 4 — z otworami o średnicy 3 mm,
• komplet dwóch noży — jednostronnego i dwustronnego — oraz dwóch pierścieni dystansowych — szerokiego i wąskiego.

Wydajność maszyny MUM-10 podczas mielenia mięsa surowego wynosi ok. 150 kg/h. Maszyna MUM-10 nie wymaga umocowania w czasie pracy.

Powinna być usytuowana w pobliżu trójfazowego gniazda wtykowego i uziemiona lub zerowana.

W wyniku mielenia maszyną MUM-10 można uzyskiwać mięso o różnym stopniu rozdrobnienia, zależnie od rodzaju elementu tnącego nałożonego na oś podajnika ślimakowego:

• Mielenie bardzo grube — nóż jednostronny, sito nr 1, szeroki pierścień dystansowy.

• Mielenie grube — sito nr 1, nóż dwustronny, sito nr 2, pierścień dystansowy wąski albo nóż jednostronny, sito nr 2 i pierścień dystansowy szeroki.

• Mielenie normalne — nóż jednostronny, sito nr 1, nóż dwustronny, wąski pierścień dystansowy lub: nóż jednostronny, sito nr 3, szeroki pierścień dystansowy.

• Mielenie drobne — nóż jednostronny, sito nr 2, nóż dwustronny, sito nr 4, wąski pierścień dystansowy albo: nóż jednostronny, sito nr 4, szeroki pierścień dystansowy.

Kolejność czynności w czasie obsługi maszyny MUM-10:

1. Umocować tuleję w głowicy maszyny tak, aby wycięcie tulei trafiło na zaczep- umieszczony w kołnierzu głowicy i przekręcić w kierunku przeciwnym kierunkowi ruchu wskazówek zegara aż do oporu, po czym unieruchomić tuleję dwiema śrubami znajdującymi się z boku głowicy.

2. Umieścić w tulei podajnik ślimakowy i osadzić na nim wg potrzeby sita, noże i pierścienie dystansowe oraz nakręcić na tuleję nakrętki tak, aby noże nie tarły zbyt mocno o sita.

3. Nałożyć na króciec głowicę misy podającej i unieruchomić ją śrubą radełkowaną.

4. Uruchomić maszynę przestawiając pokrętło umieszczone z boku maszyny w pozycję I.

Produkty przeznaczone do mielenia powinny być pokrajane w kawałki o wielkości ok. 5x5x5 cm i ułożone na misie podającej. Należy je wsuwać do otworu misy podającej i przyciskać drewnianym popychaczem. Po skończonej pracy i zatrzymaniu maszyny przez ponowne ustawienie pokrętła w pozycji 0 należy wyjąć wtyczkę z gniazda wtykowego, wymyć w gorącej wodzie i wysuszyć wszystkie części, które stykały się z produktami oraz przeczyścić kanalik w głowicy do wyciekania soków. Zaniedbanie tej ostatniej czynności może być przyczyną procesów gnicia soków i zakażania surowca. Konserwacja polega na smarowaniu części przekładni oraz łożysk maszyny. Wszystkie te elementy są smarowane rozbryzgowo w czasie pracy maszyny olejem maszynowym nr 5. Raz w miesiącu należy sprawdzić jakość oleju w korpusie. Gdy olej jest zużyty, należy go wymienić. W tym celu zlewa się całą zawartość oleju ze skrzyni przekładniowej i wlewa nową porcję oleju maszynowego (ok. 0,3 litra) przez otwór wlewowy w głowicy. Co pół roku należy dokonać przeglądu maszyny.