Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym.

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym są częścią składową linii technologicznych centralnych przygotowalni ziemniaków i warzyw.

Rysunek. Schemat linii obierania ziemniaków i warzyw w centralnej przygotowalni.

Oczyszczone i zabezpieczone przed pociemnieniem (0,8% roztworem kwaśnego siarczynu sodu) ziemniaki oraz warzywa pakuje się w worki lub pojemniki i dostarcza w ciągu 24 : 48 godzin do zakładów gastronomicznych.

Rysunek. Obieraczka do ciągłego obierania warzyw: a) ruch ziemniaków, b) schemat urządzenia.

Obieraczka do ciągłego oczyszczania ziemniaków i warzyw, przedstawiona na rysunku, działa następująco: przez lej zsypowy 1 ziemniaki lub warzywa 3 spadają na poziome, szybko obracające się, wałki 4 pokryte węglikiem krzemu. Wałki stanowią dno wanny z trzema lub czterema przegrodami. Ziemniaki lub warzywa przesuwają się na wałkach w kierunku zsypu 2, co powoduje starcie ich zewnętrznej skórki. Przegrody wymuszają postępowy ruch surowca. Otarta skórka jest spłukiwana wodą 5. Wydajność urządzeń tego typu wynosi 600-3000 kg/h.