Maszyny do krajania wędlin, sera, chleba i flaków

Maszyny do krajania wędlin, sera, chleba i flaków.

Maszyny takie są stosowane w zakładach gastronomicznych, sklepach i bufetach. W kraju produkuje się wiele typów maszyn do krajania wędlin, sera i chleba, począwszy od maszyn o napędzie ręcznym, przez maszyny z obracającym się nożem i ręcznym posuwem stołu podawczego aż do maszyn z mechanicznym posuwem stołu podawczego (Merkury 3) i półautomatów (Minerwa 1).

Przykładem urządzenia o napędzie ręcznym jest maszyna MS-20 do krajania sera, o wydajności 12 kg/h.

Rysunek. Maszyna MS-20 do krajania sera.

Maszyna ta (rysunek) składa się z podstawy i ruchomej dźwigni, wykonanych z lekkiego stopu. W dźwignię jest wmontowany nóż stalowy. Grubość krajanych plastrów sera może być regulowana bezstopniowo.

Maszyna MKWr-2-230 służy do krajania wędlin, serów, a także chleba (rysunek).

Rysunek. Maszyna MKWr-2-230 do krajania żywności: a) widok, b) schemat: 1 – wózek podający, 2 — napęd noża, 3 — regulator grubości plastrów, 4 — osłona noża, 5 — łapa dociskowa z rękojeścią do prowadzenia, 6 — taca na wędlinę, 7 — wyłącznik silnika z lampką kontrolną, 8 — płyta bezpieczeństwa, 9 — regulator napięcia pasków klinowych.

Produkty przeznaczone do krajania układa się na poziomym wózku podającym i przesuwa się ręcznie wzdłuż płaszczyzny obracającego się noża. Maszyna składa się z następujących głównych zespołów:

• wózka podającego, który utrzymuje we właściwym położeniu produkt w czasie krajania,

• napędu wytwarzającego moment obrotowy noża,

• regulatora grubości plastrów umożliwiającego krojenie plastrów o różnej grubości,

• ostrzałki do ostrzenia stępionego noża.

Inne maszyny, jak MKWr-300 do krajania wędlin, sera i chleba (zmodyfikowany model maszyny Merkury 3) oraz uniwersalna krajalnica 612p (rysunek) do krajania wędlin, serów, mięsa surowego, gotowanego, pieczonego, warzyw oraz pieczywa, mają pochyły stół podawczy, zapewniający podawanie produktu pod własnym ciężarem, i dociskacze żywności w postaci uzębionej płyty.

Rysunek. Maszyna 612p do krajania żywności

Maszyna 6,12p jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa. W obwodzie elektrycznym zasilania silnika jest umieszczony mikrowyłącznik; wyłącza on silnik automatycznie w momencie, gdy uwalnia się dźwignię śrubą ściągającą osłonę noża. Ma to szczególne znaczenie podczas czyszczenia maszyny, gdy konieczne jest zdjęcie osłony noża. Ponadto maszyna 612p jest wyposażona w ostrzałkę zapewniającą ciągłe szlifowanie i dogładzanie noża.

Maszyny do krajania chleba (rysunek) mogą być napędzane ręcznie lub mechanicznie. Maszyny napędzane ręcznie przypominają maszyny z nożem tarczowym przeznaczone do krajania wędlin i sera. W dużych zakładach gastronomicznych, stołówkach itp. są używane maszyny do krajania chleba z napędem mechanicznym.

Rysunek. Maszyny do krajania chleba: a) maszyna KL, b) maszyna firmy Elektrolux: 1 — kadłub, 2 — stół podawczy, 3 — stół odbiorczy, 4 — noże, 5 — ramy do noży, 6 — dźwignie naprężające noże, 7 — mostek prowadnicy, 8 — dźwignia prowadnicy, 9 — płyta ograniczająca i zabezpieczająca, 10 — bezpiecznik, U — wyłącznik, 12 — wtyczka.

Do krajania flaków służy ręczna maszyna produkcji polskiej o wydajności 25 kg/h lub przystawka MUF-600 do uniwersalnej maszyny gastronomicznej. Ręczna maszyna do krajania flaków jest przedstawiona na rysunku.

Rysunek. Maszyna do krajania flaków produkcji Nakielskich Zakładów Mechanicznych i Odlewni: a) widok, b) przekrój.

W kadłubie 1 znajdują się dwa wałki: górny 2 z tarczami podającymi 3 i dolny 4 z nożami tarczowymi 5 i krążkami dystansowymi. W skład maszyny wchodzą ponadto: przekładnia zębata 6, korba 7 i rynna.

Podczas obracania korbą wałek podający obraca się w kierunku przeciwnym kierunkowi ruchu wałka z nożami. Flaki włożone do rynny opadają pod własnym ciężarem na zespół tarcz podających i noży, gdzie są krajane w paski o szerokości 5 mm. Pokrajane flaki spadają rynną do podstawionego naczynia. Maszyna ma wydajność ok. 30 kg/h. Podczas obracania korbą nie wolno popychać flaków znajdujących się na rynnie podającej. Po zakończeniu pracy maszynę należy umyć i wytrzeć do sucha oraz okresowo smarować łożyska ślizgowe wałków i przekładnię zębatą.