Yksivaiheiset oikosulkumoottorit

Yksivaiheiset oikosulkumoottorit.

Yksivaiheisia induktiomoottoreita käytetään pääasiassa pienten laitteiden ohjaamiseen, joiden teho on enintään 2 kW (imurit, mikseri, hiomakoneet jne.). Yksivaiheisten moottoreiden teho on n 50% pienempiä kuin samankokoiset kolmivaihemoottorit. …

Kolmivaiheiset moottorit

Kolmivaiheiset moottorit.

Jokainen sähkömoottori koostuu kiinteästä osasta, kutsutaan staattoriksi, sijaitsee moottorilohkossa, ja liikkuva osa, kutsutaan roottoriksi, laakereissa lepäävälle akselille.

Induktiomoottorin osat: 1-staattorin ydin, 2 -staattorin käämitys, 3 -runko, …