Cateringový podnik

V pohostinství je hlavní ekonomickou jednotkou stravovací podnik. Úkolem stravovacího podniku je výroba, prodej kulinářských výrobků a jiných potravinářských výrobků a poskytování služeb spotřebitelům.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorstwa gastronomiczne dzieli się