Urządzenia do wyciskania soku

Urządzenia do wyciskania soku

Do wyciskania soku z owoców i warzyw służą prasy śrubowe, hydrauliczne, pneumatyczne, ślimakowe oraz tzw. sokowirówki.

Rysunek. Schemat prasy ślimakowej (śrubowej) do wyciskania soków.

Prasa ślimakowa …

Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa

Maszyny do rozdrabniania i spulchniania mięsa.

Do najbardziej rozpowszechnionych urządzeń rozdrabniających mięso surowe i gotowane, słoninę oraz ryby należą maszyny zwane popularnie wilkami (rysunek).

Rysunek. Maszyna MUM-10 do mielenia mięsa produkcji Nakielskich Zakładów Mechanicznych i Odlewni: a) widok, b) schemat.…

Maszyny i urządzenia do rozdrabniania surowców i produktów żywnościowych

Maszyny i urządzenia do rozdrabniania surowców i produktów żywnościowych.

Operacje mechaniczne rozdrabniania są kolejnym, po myciu i czyszczeniu, etapem obróbki surowców i produktów żywnościowych. Wśród tych operacji jako podstawowe należy wymienić: krajanie, szarpanie, rozcieranie, gniecenie, mielenie, łupanie i przecieranie.

Do …

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym.

Maszyny do oczyszczania ziemniaków o działaniu ciągłym są częścią składową linii technologicznych centralnych przygotowalni ziemniaków i warzyw.

Rysunek. Schemat linii obierania ziemniaków i warzyw w centralnej przygotowalni.

Oczyszczone i zabezpieczone przed pociemnieniem (0,8% …