Opakowania szklane do żywności

Opakowania szklane do żywności.

Opakowania szklane mają wiele zalet: są higieniczne, przezroczyste, nie przepuszczają gazów i cieczy, są odporne chemicznie, nienasiąkliwe i nie wydzielają zapachów. Wady opakowań szklanych stanowią: duża masa i mała odporność mechaniczna. Szkło opakowań powinno być optycznie …

Opakowania metalowe do żywności

Opakowania metalowe do żywności.

Opakowania metalowe są wykonywane z cienkich blach, najczęściej aluminiowej, stalowej białej, czarnej i ocynkowanej oraz folii cynowych i aluminiowych. Z blachy stalowej wykonuje się beczki, konwie, wiadra, kanistry, pudełka, pojemniki, tuby i puszki.

Beczki służą do …

Drewno w kuchni

Drewno w kuchni.

O przydatności technicznej drewna decydują jego własności chemiczne, fizyczne i mechaniczne. Należą do nich: zwięzłość, gęstość, wilgotność, twardość, wytrzymałość, łupliwość. Ze względu na twardość drewno dzieli się na: bardzo miękkie (topola, świerk, jodła), miękkie (brzoza, olcha), średnio …

Ceramika i szkło w gastronomii

Ceramika i szkło w gastronomii.

Ceramikę i szkło zalicza się do materiałów niemetalowych nieorganicznych. Surowcami do produkcji ceramiki są: glina jako surowiec podstawowy, krzemionka (SiO2 — piasek, kwarc), skaleń, barwniki (tlenki metali). Do wykończania wyrobów ceramicznych stosuje się szkliwa (polewy). …

Materiały metalowe urządzeń gastronomicznych

Materiały metalowe urządzeń gastronomicznych.

Wiadomości wstępne. Materiały konstrukcyjne dzieli się na metalowe, do których należą: żelazo i stopy żelaza, metale nieżelazne, oraz niemetalowe, do których należą: materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, drewno, papier, skóra, szkło i materiały pomocnicze (lakiery, kleje itp.).…

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

W przemyśle gastronomicznym podstawową jednostką gospodarczą jest przedsiębiorstwo gastronomiczne. Zadaniem przedsiębiorstwa gastronomicznego jest produkcja, sprzedaż wyrobów kulinarnych i innych artykułów spożywczych oraz świadczenie usług konsumentom.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorstwa gastronomiczne dzieli się na:

•    jednorodzajowe (bary mleczne,